Úvodní strana

Krajské zpravodaje (1950-1960)

Důležitým zdrojem informací pro členskou základnu byly zpravodaje. V tomto konkrétním období pak krajské. Šachový gottwaldovský kraj byl ustaven 26.2.1950, navázal na uherskohradišťskou šachovou župu. Ten vydával svůj oběžník, několik čísel je k dispozici zde.

V 50.letech můžeme vysledovat čtyři typy oběžníků nebo zpravodajů. Nejprve jsou to oběžníky Šachového gottwaldovského kraje (ŠGK), dále pak zpravodaje sekce šachu Krajského výboru pro tělesnou výchovu a sport (KVTVS) v Gottwaldově. Následně to jsou Zpravodaje Krajského výboru pro tělesnou výchovu a sport, které obsahují informace z více sportů včetně šachu. A po vzniku ČSTV v březnu 1957 to jsou opět zprávy sekce šachu Krajského výboru Československého svazu tělesné výchovy a sportu (KV ČSTV).

K dispozici máme jen několik čísel z každého období. Všechny zásluhou pana Josefa Krupy ze Zubří, který vše naskenoval a zaslal, za což mu velmi děkuji.

Za jakékoli doplnění těchto zpráv budu velmi vděčný. Jak je vidět, tak některé zpravodaje jsou mnohostránkové s unikátními informacemi, které budou jinde těžko dostupné.

Oběžníky ŠGK

         - číslo 1 (7.3.1950)

         - číslo 2 (8.3.1950)

         - číslo 15 (14.11.1950)

         - číslo 17 (4.12.1950)

         - číslo 22 (16.3.1951)

         - číslo 27 (26.9.1951)

Zprávy sekce šachu KVTVS

         - 1.3.1954

         - 18.3.1954

         - 25.3.1954 (zápis ze schůze)

Zpravodaje KVTVS

         - číslo 9 (15.11.1955)

Zprávy sekce šachu KV ČSTV

         - číslo 1/1957

         - číslo 2/1957

         - číslo 2/1959